KÊNH BẤT ĐỘNG SẢN

Quy hoạch chi tiết quận 4 tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch chi tiết quận 4 tầm nhìn đến năm 2020

[ chi tiêt ]

Sốt Officetel Phú Mỹ Hưng Quận 7

Officetel Phú Mỹ Hưng Quận 7 chỉ 841 triệu căn

[ chi tiêt ]

TP.HCM: Chấp thuận Ngọc Viễn Đông đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội

kenhbds - UBND Thành phố đã chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

[ chi tiêt ]